Δευτέρα 2 Ιουνίου 2008

Χαρακτηριστική γεννήτριας.

Τα όργανα στο διπλανό κύκλωμα είναι ιδανικά. Μεταβάλλοντας την τιμή της αντίστασης παίρνουμε τις τιμές του παρακάτω πίνακα.

Ένδειξη
Βολτομέτρου (V)

Ένδειξη
αμπερομέτρου (Α)

2

5

6

3

10

1

  1. Να χαράξετε την χαρακτηριστική για την γεννήτρια και να βρείτε, με βάση το διάγραμμα την Ηλεκτρεγερτική της δύναμη.
  2. Αν μηδενίσουμε την τιμή της αντίστασης R, ποιες θα είναι οι ενδείξεις των οργάνων; Ποια η εσωτερική αντίσταση της γεννήτριας;

Απάντηση:


Δεν υπάρχουν σχόλια: