Τρίτη 3 Ιουνίου 2008

Ισορροπία ηλεκτρικού διπόλου σε ΟΗΠ.

Το δίπολο της ανάρτησης Δίπολο μέσα σε ομογενές Ηλεκτρικό πεδίο (δείτε πρώτα αυτήν την ανάρτηση) τοποθετείται μέσα στο ίδιο ηλεκτρικό πεδίο, αλλά όπως στο διπλανό σχήμα.
  1. Να σχεδιάστε τις δυνάμεις που ασκούνται στο δίπολο.
  2. Το δίπολο θα κινηθεί; Αν ναι προς τα πού;
  3. Η δυναμική ενέργεια του διπόλου, εξαιτίας της εισαγωγής του μέσα στο πεδίο (όχι εξαιτίας της αλληλεπίδρασης μεταξύ των φορτίων) είναι:
α) θετική
β) αρνητική
γ) μηδέν.
Να δικαιολογήσετε τις απαντήσεις σας.


Δεν υπάρχουν σχόλια: