Τρίτη 3 Ιουνίου 2008

Δυναμική ενέργεια και ισορροπία.

Αυτή είναι η τρίτη κατά σειρά ανάρτηση δείτε πρώτα τις δύο επόμενες.

Το δίπολο της ανάρτησης Δίπολο μέσα σε ομογενές Ηλεκτρικό πεδίο τοποθετείται μέσα στο ίδιο ηλεκτρικό πεδίο, αλλά όπως στο διπλανό σχήμα.
  1. Να σχεδιάστε τις δυνάμεις που ασκούνται στο δίπολο.
  2. Το δίπολο θα κινηθεί; Αν ναι προς τα πού;
  3. Η δυναμική ενέργεια του διπόλου, εξαιτίας της εισαγωγής του μέσα στο πεδίο (όχι εξαιτίας της αλληλεπίδρασης μεταξύ των φορτίων) είναι:
α) θετική
β) αρνητική
γ) μηδέν.
Να δικαιολογήσετε τις απαντήσεις σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: