Τρίτη 3 Ιουνίου 2008

Δίπολο μέσα σε ομογενές Ηλεκτρικό πεδίο.

Μέσα σε ένα ομογενές ηλεκτρικό πεδίο φέρεται ένα ηλεκτρικό δίπολο ΑΒ, με φορτία qΑ=+q και qΒ= -q, (σκεφτείτε ένα πολωμένο μόριο) όπως στο σχήμα. Βαρύτητα δεν υπάρχει.
  1. Να σχεδιάστε τις δυνάμεις που ασκούνται στο δίπολο.
  2. Το δίπολο θα κινηθεί; Αν ναι προς τα πού;
  3. Η δυναμική ενέργεια του διπόλου, εξαιτίας της εισαγωγής του μέσα στο πεδίο (όχι εξαιτίας της αλληλεπίδρασης μεταξύ των φορτίων) είναι:

α) θετική

β) αρνητική

γ) μηδέν.

Να δικαιολογήσετε τις απαντήσεις σας.

Απάντηση:

Δεν υπάρχουν σχόλια: