Τρίτη 3 Ιουνίου 2008

Μαγνητικό πεδίο ευθύγραμμου αγωγού.
Σε ένα οριζόντιο επίπεδο ηρεμεί μια μαγνητική βελόνη, ενώ ένας κατακόρυφος αγωγός διαρρέεται από ρεύμα, όπως στο σχήμα.
1. Η δύναμη που δέχεται ο βόρειος πόλος του μαγνήτη είναι η:
α) F1
β) F2
γ) F3
2. Να σχεδιάστε τη δύναμη που δέχεται ο νότιος πόλος.
.

Δεν υπάρχουν σχόλια: