Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου 2008

Πίεση από έμβολο.


Μια ποσότητα αερίου βρίσκεται σε δοχείο που κλείνεται με έμβολο βάρους 20Ν και εμβαδού Α=10cm2. Όταν το δοχείο είναι οριζόντιο το έμβολο απέχει κατά 24cm από την βάση του δοχείου. Όταν γυρίσουμε όρθιο το δοχείο (με σταθερή θερμοκρασία), πόσο θα απέχει το έμβολο από την βάση του δοχείου; pατμ=105Ν/m2.
.

Δεν υπάρχουν σχόλια: