Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου 2008

Καταστατική εξίσωση

.
Ποσότητα ιδανικού αερίου έχει απόλυτη θερμοκρασία Τ. Αν τριπλασιαστούν ταυτόχρονα η πίεση και ο όγκος, η απόλυτη θερμοκρασία γίνεται
α. Τ
β.
γ.
δ. 9Τ.

.

Απάντηση:

.

Δεν υπάρχουν σχόλια: