Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου 2008

Ποιες είναι οι μεταβολές των αερίων;

Δίνονται οι μεταβολές ΑΒ και ΒΓ μιας ποσότητας αερίου του παραπάνω διαγράμματος.

α) Να κάνετε τις αντιστοιχίσεις

Μεταβολή

Ονομάζεται:

ΑΒ

ΒΓ

Ισόθερμη συμπίεση
Ισόθερμη εκτόνωση
Ισόχωρη ψύξη
Ισοβαρής θέρμανση
Ισόχωρη θέρμανση

β) Ποιο από τα παρακάτω διαγράμματα είναι σωστό;


Απάντηση:

.

Δεν υπάρχουν σχόλια: