Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου 2008

Υπολογισμός Έντασης Ηλεκτρικού πεδίου.Στις κορυφές Β και Γ ισοπλεύρου τριγώνου ΑΒΓ πλευράς α=3cm βρίσκονται δύο σημειακά φορτία q1= + 0,1μC και q2 αντίστοιχα. Αν η ελκτική δύναμη που δέχεται το φορτίο q2 από το φορτίο q1 έχει μέτρο 0,1Ν, να βρεθεί η ένταση του ηλεκτρικού πεδίου που οφείλεται στα δύο φορτία:
  1. Στο μέσον Μ της ΒΓ.
  2. Στην κορυφή Α του τριγώνου.
Δίνεται k=9·109Νm2/C2.
.
Απάντηση:

.

Δεν υπάρχουν σχόλια: