Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου 2008

Ισόχωρη θέρμανση αερίου

Μια ποσότητα αερίου βρίσκεται σε δοχείο που κλείνετε με έμβολο εμβαδού 10cm2 και μάζας 2kg. Η θερμοκρασία του αερίου είναι 27°C. Θερμαίνουμε το αέριο και για να μην μετακινείται το έμβολο ρίχνουμε πάνω του αργά – αργά άμμο. Σε μια στιγμή έχουμε προσθέσει 2kg άμμου. Ποια είναι η θερμοκρασία του αερίου τη στιγμή αυτή;
Δίνονται: Ρατμ=105Ν/m2. g=10m/s2.
.
.

Δεν υπάρχουν σχόλια: