Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2008

Μεταβολές αερίων.

Ένα ιδανικό αέριο διαγράφει τις μεταβολές του σχήματος, όπου η θερμοκρασία παραμένει σταθερή στη διάρκεια της μεταβολής ΒΓ.
i)  Πώς ονομάζονται οι επιμέρους μεταβολές;
ii) Υπολογίστε τον όγκο του αερίου στην κατάσταση Γ.
iii) Να σχεδιάστε τις μεταβολές σε άξονες p-Τ και V-Τ.
ή

Δεν υπάρχουν σχόλια: