Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου 2008

ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤ. Β΄ΤΑΞΗΣ. ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΕΠΘ.

ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
α. Επειδή το κεφάλαιο της Ηλεκτρομαγνητικής επαγωγής περιέχει έννοιες που είναι απαραίτητες για τη διδασκαλία μέρους της ύλης της Φυσικής θετικής και τεχνολογικής κατεύθυνσης της Γ΄ Λυκείου (Νόμος της επαγωγής ,εναλλασσόμενο ρεύμα, αμοιβαία επαγωγή και αυτεπαγωγή) θα πρέπει να διατεθεί ο απαραίτητος χρόνος για να διδαχθούν οι έννοιες αυτές.

β. Ενδεικτικά προτείνεται, να διατεθούν για τη διδασκαλία, κάθε ενότητας από το διδακτικό βιβλίο των Ιωάννου Ι. κ.ά. οι ώρες:

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

ΩΡΕΣ

1 ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΑΕΡΙΩΝ

1-1 Εισαγωγή.

1-2 Οι νόμοι των αερίων.

1-3 Καταστατική εξίσωση των ιδανικών αερίων.

1-4 Κινητική θεωρία.

1-5 Τα πρώτα σημαντικά αποτελέσματα (εξαιρείται η απόδειξη της σχέσης ).

7

2 ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ

2-1 Εισαγωγή.

2-2 Θερμοδυναμικό σύστημα.

2-3 Ισορροπία θερμοδυναμικού συστήματος.

2-4 Αντιστρεπτές μεταβολές.

2-5 Έργο παραγόμενο από αέριο κατά τη διάρκεια μεταβολών όγκου.

2-6 Θερμότητα.

2-7 Εσωτερική ενέργεια.

2-8 Πρώτος θερμοδυναμικός νόμος.

2-9 Εφαρμογή του πρώτου θερμοδυναμικού νόμου σε ειδικές περιπτώσεις.

2-10 Γραμμομοριακές ειδικές θερμότητες αερίων.

2-11 Θερμικές μηχανές.

2-12 Ο δεύτερος θερμοδυναμικός νόμος.

2-13 Η μηχανή του Carnot.

13

3 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΠΕΔΙΟ.

3-6 Η δυναμική ενέργεια πολλών σημειακών φορτίων.

3-8 Κινήσεις φορτισμένων σωματιδίων σε ομογενές ηλεκτροστατικό πεδίο (Εξαιρούνται ο καθοδικός σωλήνας και ο παλμογράφος).

7

4 ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ

4-7 Δύναμη που ασκεί το μαγνητικό πεδίο σε κινούμενο φορτίο.

4-8 Κίνηση φορτισμένων σωματιδίων μέσα σε μαγνητικό πεδίο.

5

5 ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΕΠΑΓΩΓΗ

5-3 Ευθύγραμμος αγωγός κινούμενος σε ομογενές μαγνητικό πεδίο.

5-4 Ο κανόνας του Lenz και η αρχή διατήρησης της ενέργειας στο φαινόμενο της επαγωγής.

5-5 Στρεφόμενος αγωγός.

5-6 Στρεφόμενο πλαίσιο - Eναλλασσόμενη τάση.

5-7 Εναλλασσόμενο ρεύμα.

5-8 Ενεργός ένταση – Ενεργός τάση.

5-9 Ο νόμος του Joule – Ισχύς του εναλλασσόμενου ρεύματος.

5-13 Αμοιβαία επαγωγή.

5-14 Αυτεπαγωγή.

16

Δεν υπάρχουν σχόλια: