Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου 2008

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ. Β΄ΤΑΞΗ. ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΕΠΘ.

ΥΛΗ ΧΗΜΕΙΑΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Κεφάλαιο 1ο: Διαμοριακές δυνάμεις – Καταστάσεις της ύλης – Προσθετικές ιδιότητες εκτός της παραγράφου 1.2 (Προσθετικές ιδιότητες διαλυμάτων) (Σελίδες 17 έως 29).

Κεφάλαιο 2ο: Θερμοχημεία εκτός: α) Πρότυπη ενθαλπία διάλυσης και ενθαλπία δεσμού της παραγράφου

2.1 (Σελίδες 57, 58).

Κεφάλαιο 3ο: Χημική κινητική.

Κεφάλαιο 4ο: Χημική ισορροπία.

Κεφάλαιο 5ο: Οξειδοαναγωγή – Ηλεκτρόλυση.

Εργαστηριακές ασκήσεις:

Υπολογισμός θερμότητας αντίδρασης.

Ταχύτητα αντίδρασης και παράγοντες που την επηρεάζουν.

Δράση καταλυτών.

Παράγοντες που επηρεάζουν τη θέση χημικής ισορροπίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: