Τετάρτη 1 Οκτωβρίου 2008

Test. Νόμοι αερίων.

.
Το πρώτο test της χρονιάς.
Ορισμένη ποσότητα αερίου διαγράφει την κυκλική μεταβολή του παρακάτω σχήματος, όπου ο όγκος στην κατάσταση Α είναι ίσος με 2L.
  1. Πώς ονομάζονται οι επιμέρους μεταβολές και σε ποιους νόμους υπακούουν; (Να δοθεί το όνομα κάθε μεταβολής και η μαθηματική εξίσωση που την περιγράφει).
  2. Να βρεθούν οι τιμές όγκου και θερμοκρασίας για τις καταστάσεις Β, Γ και Δ.
  3. Να γίνουν τα διαγράμματα p-V και V-Τ για τις μεταβολές του αερίου.
Μονάδες 32+30+(20+18)=100
.
Απάντηση:
ή
Νόμοι αερίων

Δεν υπάρχουν σχόλια: