Πέμπτη 2 Οκτωβρίου 2008

Πόσο είναι τα φορτία;

Στις κορυφές Β και Γ ενός ισοσκελούς τριγώνου ΑΒΓ βρίσκονται δύο σημειακά φορτία q1 και q2 αντίστοιχα. Φέρνουμε ένα τρίτο σημειακό αρνητικό φορτίο –q στην κορυφή Α και παρατηρούμε ότι δέχεται δύναμη F παράλληλη προς την βάση ΒΓ, όπως στο σχήμα.
  1. Να σχεδιάστε την ένταση του πεδίου στην κορυφή Α.
  2. Ποια είναι τα πρόσημα των φορτίων q1 και q2;
  3. Αν |q1|= 1μC, πόσο είναι το φορτίο q2;
.
Απάντηση:
.

Δεν υπάρχουν σχόλια: