Κυριακή 19 Οκτωβρίου 2008

Κίνηση φορτισμένου σωματιδίου σε ομογενές ηλεκτρικό πεδίο.

.
Ένα φορτισμένο σωματίδιο μάζας 2mg με φορτίο q= - 0,01μC, εκτοξεύεται από το σημείο Α, ενός ομογενούς πεδίου, όπως στο σχήμα, με αρχική ταχύτητα υ0=100m/s. Το σωματίδιο σταματά στιγμιαία στο σημείο Β, πριν κινηθεί ξανά προς τα αριστερά.
  1. Να βρεθεί η διαφορά δυναμικού VΑΒ.
  2. Αν η απόσταση (ΑΒ)=2cm, πόση είναι η ένταση του ηλεκτρικού πεδίου;
  3. Ποιος ο ρυθμός μεταβολής της ταχύτητας του σωματιδίου στη θέση Β.
  4. Με ποια ταχύτητα το σωματίδιο ξαναπερνά από το σημείο Α.
Το βάρος του σωματιδίου θεωρείται αμελητέο.

Απάντηση:

Δεν υπάρχουν σχόλια: