Παρασκευή 17 Οκτωβρίου 2008

Έργο και θερμότητα σε ευθύγραμμη μεταβολή.


Ένα αέριο μεταβαίνει από την κατάσταση Α στην κατάσταση Β όπου ΤΑΒ και η μεταβολή είναι ευθύγραμμη σε άξονες p-V.
Ποιες από τις επόμενες προτάσεις είναι σωστές και ποιες λάθος και γιατί;
  1. Το αέριο έχει μεγαλύτερη εσωτερική ενέργεια στην κατάσταση Α και μικρότερη στην κατάσταση Β.
  2. Το αέριο απορροφά περισσότερη θερμότητα κατά την ευθύγραμμη μεταβολή ΑΒ, παρά αν θα πήγαινε ισόθερμα από την κατάσταση Α στην κατάσταση Β.
.
ή

.

Δεν υπάρχουν σχόλια: