Δευτέρα 27 Οκτωβρίου 2008

Δύο μεταβολές αερίων.

.
Ένα αέριο βρίσκεται σε κατάσταση Α, σε δοχείο που κλείνεται με έμβολο. Κρατώντας σταθερή την θέση του εμβόλου, προσφέρουμε θερμότητα στο αέριο ίση με 200J, ερχόμενο σε κατάσταση Β. Κατόπιν αφήνουμε το έμβολο να κινηθεί μέχρι το αέριο να αποκτήσει την αρχική του θερμοκρασία (κατάσταση Γ), ενώ καλύψαμε τα τοιχώματα, ώστε να μην επιτρέψουμε διαρροή θερμότητας.
....1... Να σχεδιάστε τις μεταβολές σε άξονες Ρ-V.
....2... Ποιες προτάσεις είναι σωστές και ποιες λάθος:
  • Κατά την μεταβολή ΑΒ το αέριο παράγει έργο.
  • Κατά την μεταβολή ΑΒ αυξάνεται η εσωτερική ενέργεια του αερίου κατά 200J.
  • Κατά την μεταβολή ΒΓ το αέριο αποβάλλει ενέργεια μέσω έργου.
  • Κατά την μεταβολή ΒΓ μειώνεται η εσωτερική ενέργεια κατά 200J.
  • Το αέριο έχει την ίδια εσωτερική ενέργεια στις θέσεις Α και Γ.
....3... Ποιοι νόμοι περιγράφουν τις παραπάνω μεταβολές;
.
Απάντηση:

.


Δεν υπάρχουν σχόλια: