Δευτέρα 20 Οκτωβρίου 2008

Δυναμικό και κίνηση φορτίου.


Κατά μήκος του άξονα x το δυναμικό ενός ηλεκτρικού πεδίου μεταβάλλεται όπως στο διάγραμμα. Ένα θετικό φορτίο +q αφήνεται στο σημείο Α.
  1. Το φορτίο θα κινηθεί προς το σημείο Β ή προς το σημείο Γ;
  2. Το φορτίο +q αφήνεται στο σημείο Β. Τότε:
…….. Θα κινηθεί προς το Α.
…….. Θα κινηθεί προς το Δ.
…….. Θα παραμείνει ακίνητο.
.....3. Ένα αρνητικό φορτίο –q1 αφήνεται στο σημείο Δ. Προς τα πού θα κινηθεί.
.
Απάντηση:

,

4 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Στην ερώτηση 2 αν ΒΑ είναι ίσο με ΒΔ τότε θα ισσοροπήσει.

Διονύσης Μάργαρης είπε...

Όχι, δεν είναι αυτή η απάντηση. Στο σημείο Β που το δυναμικό είναι ελάχιστο η ένταση του πεδίου είναι μηδέν και γι' αυτό το σωματίδιο ισορροπεί.

Ανώνυμος είπε...

Έχετε δίκιο! Θέλω να πώ όμως ότι εφόσον τα θετικά φορτισμένα σωματίδια κινούνται από περιοχές μεγαλύτερου σε περιοχές μικρότερου δυναμικού. Τοιουτοτρόπος δεν θα κινηθεί ούτε προς το Δ αλλά ούτε προς το Β. Από την άλλη η ένταση δεν είναι ακριβώς μηδέν. Επίσης για να την θεωρήσετε αμελητέα θα πρέπει να οριστεί στον άξονα y'y μέτρο μήκους. Μπορεί π.χ το δυναμικό στο Β να αντιστοιχεί σε 100 V μόνο και μόνο επειδή σεν είναι ορθοκανονικό το σύστημα.

Διονύσης Μάργαρης είπε...

Αυτό που θέλω να πω είναι το εξής:
Η ένταση του πεδίου συνδέεται όχι με το δυναμικό αλλά με την μεταβολή του δυναμικού σύμφωνα με την σχέση:
Ε=-ΔV/Δx
Αν λοιπόν στο σημείο Β το δυναμικό είναι ελάχιστο (ελπίζω να γίνεται φανερόν από το σχήμα) τότε η παράγωγός ως προς χ είναι μηδενική.
Συνεπώς το σωματίδιο δεν δέχεται δύναμη και ισορροπεί.