Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2008

Ευθύγραμμη μεταβολή αερίου.


 1. Ένα ιδανικό αέριο πραγματοποιεί την αντιστρεπτή μεταβολή ΑΒ του σχήματος.
 2. Βρείτε την μαθηματική εξίσωση που περιγράφει τη μεταβολή.
 3. Για την μεταβολή αυτή να υπολογιστούν:
  .....
  α) το παραγόμενο έργο.
  .....
  β) Η μεταβολή της εσωτερικής ενέργειας και
  .....
  γ) Η θερμότητα που ανταλλάσσει το αέριο με το περιβάλλον.
 4. Αν η ενεργός ταχύτητα των μορίων στην κατάσταση Α είναι υεν1=400m/s, πόση είναι η ενεργός ταχύτητα στην κατάσταση Β;
...........Δίνεται CV=3R/2.
.
Απάντηση:

.

Δεν υπάρχουν σχόλια: