Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2008

1ος Θερμοδυναμικός Νόμος. Και σε μη αντιστρεπτή μεταβολή;

.

Δίνονται οι μεταβολές ΑΒ και ΑΓ του σχήματος, οι οποίες αφορούν ένα ιδανικό αέριο, όπου ΤΒΓ .
  1. Να υπολογιστούν το έργο και η θερμότητα που ανταλλάσσει το αέριο με το περιβάλλον του, καθώς και η μεταβολή της εσωτερικής ενέργειας του αερίου, για τις μεταβολές αυτές.
  2. Πόση είναι η μεταβολή της εσωτερικής ενέργειας αν το αέριο μεταβεί από την κατάσταση Β στην κατάσταση Γ:
...........α) ισόθερμα.
...........β) μη αντιστρεπτά.
.
Απάντηση:

.

Δεν υπάρχουν σχόλια: