Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2008

Δυναμικό και δυναμικές γραμμές.Για τα σημεία Α και Β του ηλεκτρικού πεδίου του σχήματος ισχύει:
  1. VΑ=VΒ γιατί τα σημεία Α και Β ανήκουν στην ίδια δυναμική γραμμή.
  2. VΑ>VΒ αφού κατά τη φορά της δυναμικής γραμμής τα δυναμικά μειώνονται.
  3. Το πρόσημο της διαφοράς δυναμικού VΑΒ εξαρτάται από το πρόσημο του δοκιμαστικού φορτίου που θα μετακινηθεί ανάμεσα στα δύο σημεία.
  4. VB >VA γιατί η πυκνότητα των δυναμικών γραμμών είναι μικρότερη στο Α.
.
Απάντηση:
.

Δεν υπάρχουν σχόλια: