Τρίτη 28 Οκτωβρίου 2008

Υπολογισμός ενθαλπίας σχηματισμού.

.
Δίνονται οι θερμοχημικές εξισώσεις:
Η2 + ½ Ο2 → Η2Ο(l) ...ΔΗ°=-890kJ
C + Ο2 → CΟ2(g) ΔΗ°= - 400kJ
4 + 2 Ο2 → CΟ2(g) + 2Η2Ο(l) ...ΔΗ°= - 890kJ.
  1. Πόση θερμότητα εκλύεται ή απορροφάται κατά την καύση 4g CΗ4 σε πρότυπες συνθήκες;
  2. Πότε εκλύεται περισσότερη θερμότητα όταν καίγονται 6g C ή 6g CΗ4;
  3. Ποια η πρότυπη ενθαλπία σχηματισμού του μεθανίου;
.
Απάντηση:
.

Δεν υπάρχουν σχόλια: