Σάββατο 4 Οκτωβρίου 2008

Μέση Κινητική Ενέργεια μορίων και πίεση-Θερμοκρασία.

.
Σε δοχείο περιέχονται 2·1019μόρια/cm3 ασκώντας πίεση 2·105Ν/m2.
  1. Ποια η μέση κινητική ενέργεια των μορίων του αερίου;
  2. Ποια η θερμοκρασία του αερίου;
    Δίνεται η σταθερά Boltzmann Κ=1,4·10-23J/Κ.

.

Απάντηση:

.

Δεν υπάρχουν σχόλια: