Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2008

Ένταση και δυναμικό Ηλεκτρικού πεδίου.

.
Στις κορυφές Β και Γ ισοσκελούς τριγώνου ΑΒΓ (ΑΒ=ΑΓ=α) υπάρχουν δύο αντίθετα φορτία +q και -q αντίστοιχα. Στην κορυφή Α του τριγώνου φέρνουμε ένα θετικό φορτίο +q1.
Ποιες προτάσεις είναι σωστές και ποιες λάθος:
  1. Το δυναμικό στο Α είναι μηδέν.
  2. Η ένταση στο Α είναι μηδέν.
  3. Η ένταση στο Α είναι 2Κq/α2.
  4. Το φορτίο q1 δεν έχει δυναμική ενέργεια και άρα αν αφεθεί στο σημείο Α δεν θα κινηθεί.
  5. Η ενέργεια που χρειάσθηκε να προσφέρουμε στο φορτίο q1 για να το φέρουμε στο Α είναι μηδέν.
    Να δικαιολογήσετε τις απαντήσεις σας.
.
Απάντηση:
,

Δεν υπάρχουν σχόλια: