Τρίτη 21 Οκτωβρίου 2008

Θερμοχημεία. Υπολογισμός θερμότητας.

.
Σε δοχείο περιέχονται 12g Η2 και 64g Ο2. Δημιουργούμε σπινθήρα, οπότε πραγματοποιείται η αντίδραση:

2 Η2(g) + Ο2(g) → 2 Η2Ο(g) , ΔΗ= -480kJ
Να υπολογιστεί το ποσό της θερμότητας που εκλύεται.
Δίνονται για το Η2 και το Ο2 Μr=2 και Μr=32 αντίστοιχα.
.
Απάντηση:

.

Δεν υπάρχουν σχόλια: