Δευτέρα 20 Οκτωβρίου 2008

Δυναμικό και κίνηση φορτίου, μεταξύ δύο άλλων φορτίων.

.
Στα άκρα Α και Β ενός ευθυγράμμου τμήματος (ΑΒ)=4cm βρίσκονται ακλόνητα δύο σημειακά φορτία q1=q2=+1μC. Στο σημείο Κ, όπου (ΚΒ)=1cm αφήνουμε ελεύθερη μια μικρή φορτισμένη σφαίρα μάζας m=20mg και φορτίου q=+1nC.
  1. Πόση επιτάχυνση θα αποκτήσει;
  2. Υπολογίστε την μέγιστη ταχύτητα που θα αποκτήσει.
  3. Ποια η ελάχιστη απόσταση από το άκρο Α, στην οποία θα φτάσει το σωματίδιο;
  4. Να σχεδιάστε τη γραφική παράσταση του δυναμικού σε συνάρτηση με την απόσταση x από το άκρο Α, κατά μήκος του ευθυγράμμου τμήματος ΑΒ.
Βαρυτικές δυνάμεις δεν υπάρχουν.
.
Απάντηση:
.

Δεν υπάρχουν σχόλια: