Δευτέρα 27 Οκτωβρίου 2008

Μεταβολές αερίων και 1ος Θερμοδυναμικός Νόμος.

Να συμπληρώσετε τα παρακάτω τετράγωνα, θέτοντας το πρόσημο (+) ή το (-) ή το μηδέν (0) ανάλογα με το τι συμβαίνει στις παρακάτω μεταβολές.
Μεταβολή
ΔV
ΔΡ
ΔΤ
W
ΔU
Q
Ισόθερμη εκτόνωση


Ισόχωρη ψύξη


Ισοβαρής θέρμανση


Αδιαβατική συμπίεση


Αδιαβατική εκτόνωση


.

..

Δεν υπάρχουν σχόλια: