Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2008

Δυναμικό στο εσωτερικό αγωγού.

.
Το η­λε­κτρι­κό πε­δί­ο μέ­σα σε μια κοί­λη σφαί­ρα, εί­ναι μη­δε­νι­κό. Το δυ­να­μι­κό μέ­σα στη σφαί­ρα εί­ναι μη­δέν; Θε­με­λιώ­στε την α­πά­ντη­σή σας.
.

Απάντηση:

.

Δεν υπάρχουν σχόλια: