Σάββατο 4 Οκτωβρίου 2008

Ενεργός ταχύτητα μορίων αερίου

.

Στο διάγραμμα παριστάνεται η μεταβολή της πίεσης ενός αερίου συναρτήσει της πίεσης για δύο διαφορετικές θερμοκρασίες Τ2 και Τ1 =300Κ. Να βρεθούν:
  1. Η ενεργός ταχύτητα των μορίων του αερίου στις δύο παραπάνω θερμοκρασίες.
  2. Η θερμοκρασία Τ2.
.
Απάντηση:
.

Δεν υπάρχουν σχόλια: