Σάββατο 11 Οκτωβρίου 2008

Ένταση ηλεκτρικού πεδίου και δυναμικές γραμμές.

.
Δείτε άλλο παράδειγμα ενός δεύτερου Test, τώρα στο Β2.
Στα άκρα ενός ευθυγράμμου τμήματος ΑΒ βρίσκονται ακίνητα δύο αντίθετα φορτία +q1 και q2= - q1 αντίστοιχα.

Ποιες προτάσεις είναι σωστές και ποιες λάθος:
  1. Η ένταση του πεδίου στο μέσο Μ του ΑΒ είναι μηδέν.
  2. Στο σημείο Γ υπάρχουν δύο πεδία, ένα εξαιτίας του q1 και ένα εξαιτίας του q2. Άρα έχουμε και δύο εντάσεις και δύο δυναμικές γραμμές που περνάνε από το Γ.
  3. Αν στο σημείο Γ η ένταση εξαιτίας του q1 είναι 5Ν/C και εξαιτίας του q2 4Ν/C, τότε η ολική ένταση του ηλεκτρικού πεδίου στο Γ είναι ίση με 9Ν/C.
  4. Να σχεδιάστε τις δυναμικές γραμμές του πεδίου που δημιουργείται από τα δύο φορτία.
  5. Αν η ένταση του πεδίου, που δημιουργεί το q1, στο σημείο Β έχει μέτρο Ε=107Ν/C και η απόσταση (ΑΒ)= 3cm, να υπολογίστε:
..........α) Το φορτίο q1.
..........β) Το μέτρο της δύναμης που δέχεται το φορτίο q2.
Δίνεται k= 9·109Νm/C2.
.
Απάντηση:

.

Μπορείτε να δείτε το υπόλοιπο Test ΕΔΩ. απ

.ό ε

Δεν υπάρχουν σχόλια: