Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2008

Ένταση στο πεδίο Coulomb.


Στο σημείο Ο υπάρχει ένα ακίνητο σημειακό φορτίο Q, το οποίο δημιουργεί στο σημείο Α ηλεκτρικό πεδίο η ένταση του οποίου φαίνεται στο σχήμα. Δίνονται επίσης δύο άλλα σημεία Β και Γ, όπου (ΟΒ) = (ΟΓ) = 2(ΟΑ).
  1. Ποιο είναι το πρόσημο του φορτίου Q;
  2. Να σχεδιάστε τις εντάσεις του πεδίου στα σημεία Β και Γ.
  3. Αν η ένταση στο σημείο Α έχει μέτρο ΕΑ= 8Ν/C, να βρείτε το μέτρο της έντασης στα σημεία Β και Γ.
.
.

Δεν υπάρχουν σχόλια: