Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2008

Διαγράμματα στις μεταβολές αερίων.

Ένα αέριο βρίσκεται σε δοχείο σε κατάσταση Α και υπόκειται στις παρακάτω μεταβολές:
i) Θερμαίνεται ισόχωρα μέχρι να διπλασιαστεί η απόλυτη θερμοκρασία του ερχόμενο σε κατάσταση Β.
ii) Θερμαίνεται ισοβαρώς μέχρι κατάσταση Γ με διπλάσιο όγκο.
iii) Εκτονώνεται ισόθερμα ερχόμενο σε κατάσταση Δ αποκτώντας την αρχική του πίεση,
iv) Iσοβαρώς επιστρέφει στην αρχική του κατάσταση Α.
Να παραστήσετε τις μεταβολές σε άξονες p-V, p-Τ και V-Τ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: