Σάββατο 13 Δεκεμβρίου 2008

Τάση και διαφορά δυναμικού.

Στο νόμο του Οhm Ι=V/R, V είναι η τάση στα άκρα της αντίστασης. Η τάση αυτή είναι πάντα θετική. Η διαφορά δυναμικού μεταξύ των δύο άκρων μπορεί να είναι θετική ή αρνητική ανάλογα για ποια σημεία μιλάμε. Έτσι στο κύκλωμα του σχήματος έχουμε V=ΙR, ενώ:

VΑ-VΒ=ΙR
ενώ
VΒ-VΑ = -ΙR.

Ας δούμε μια εφαρμογή:

Εφαρμογή:

Για το κύκλωμα του σχήματος δίνονται R1=2Ω, R2=1Ω και V=4V. Ο πυκνωτής έχει χωρητικότητα 10μF και είναι φορτισμένος με φορτίο q=80μC. Ο διακόπτης δ είναι ανοικτός.
  1. Να βρεθούν οι τάσεις VΑΒ, VΓΔ και VΒΔ.
  2. Σε μια στιγμή t=0, κλείνουμε τον διακόπτη δ. Αμέσως μετά να βρεθούν:
........i)   Οι τάσεις VΑΒ, VΓΔ και VΒΔ.
........ii) Η ένταση του ρεύματος που διαρρέει τον αντιστάτη R2.
........iii)Η ένταση του ρεύματος που διαρρέει την πηγή.
.

Δεν υπάρχουν σχόλια: