Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου 2008

Ερμηνεία πειραματικών δεδομένων.

.

Με αφορμή ένα ωραίο πείραμα, που η παρουσίασή του έγινε στο ΕΚΦΕ Αλίμου.

 

Δίνονται τα παρακάτω δεδομένα:

Ένα διάλυμα οξαλικού οξέος είναι άχρωμο ενώ το διάλυμα του ΚΜnΟ4 έχει ερυθροϊώδες χρώμα που οφείλεται στα ιόντα ΜnΟ4-. Δίνεται ακόμη ότι το οξαλικό οξύ οξειδώνεται από όξινο διάλυμα  ΚΜnΟ4 σύμφωνα με την χημική εξίσωση:
5ΗCΟΟ-CΟΟΗ + 2ΚΜnΟ
4 + 3Η24   10CΟ2 + Κ24 + 2 ΜnSΟ4 + 8 Η2Ο.

και μετά την πλήρη αντίδραση του ΚΜnΟ4, το διάλυμα αποχρωματίζεται.

 

Πραγματοποιούμε το παρακάτω πείραμα:

Σε δύο δοκιμαστικούς σωλήνες Α και Β βάζουμε από 2m; διαλύματος οξαλικού οξέος 1Μ. Στον Α σωλήνα προσθέτουμε 0,5m; οξινισμένου διαλύματος ΚΜnΟ4 0,1Μ.

i)      Τι χρώμα περιμένετε να έχει το διάλυμα στον Α σωλήνα;


ii)    Περιμένουμε 3 λεπτά και το διάλυμα αποχρωματίζεται. Τι χρώμα προσδίδουν στο διάλυμα τα ιόντα Μn+2;

iii)  Στη συνέχεια προσθέτουμε σε κάθε σωλήνα 0,5m; από το διάλυμα του ΚΜnΟ4.


iv) Ποιο διάλυμα περιμένετε να αποχρωματισθεί πρώτο, το διάλυμα στον σωλήνα Α ή στο σωλήνα Β και γιατί;

iv)  Το πείραμα δείχνει ότι το διάλυμα στο δοκιμαστικό σωλήνα Α αποχρωματίζεται σε 20s, ενώ το αντίστοιχο διάλυμα στο Β σωλήνα σε χρόνο 3 λεπτά.

Δώστε μια ερμηνεία για το αποτέλεσμα του πειράματος.

.

Απάντηση:

.

Δεν υπάρχουν σχόλια: