Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου 2008

Θερμική Μηχανή. Ερωτήσεις.


Δίνεται η κυκλική μεταβολή του σχήματος, όπου Τ1=600Κ και Τ2=300Κ και η ΒΓ είναι αδιαβατική εκτόνωση.

Ποιες προτάσεις είναι σωστές και ποιες λάθος.

i)       Η μόνη μεταβολή που το αέριο αποβάλλει θερμότητα είναι η ΓΔ. 

ii)     Αν QΔΑ= 500J, τότε WΒΓ= 500J.  

iii)    Η απόδοση του κύκλου υπολογίζεται από την εξίσωση:   

iv)    Η απόδοση του κύκλου είναι  ίση με 70%.  

v)     Το παραγόμενο έργο υπολογίζεται από την σχέση:

W=QΔΑ+QΑΒ-|QΓΔ|     

.

Απάντηση:

.

Δεν υπάρχουν σχόλια: