Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου 2008

Βραχυκύκλωμα και λαμπτήρας.


Για το κύκλωμα του σχήματος δίνονται R1=40Ω, R2=12Ω, V=24V και η ένδειξη του ιδανικού αμπερομέτρου είναι Ι= 1,2Α με τον διακόπτη ανοικτό.
1)  Αν κλείσουμε τον διακόπτη δ, η ένδειξη του αμπερομέτρου:
α) θα αυξηθεί,   β) θα μειωθεί,   γ) θα παραμείνει σταθερή.
2)   Αν με ανοικτό το διακόπτη καεί ο λαμπτήρας Λ, τότε η ένδειξη του αμπερομέτρου:
α) θα αυξηθεί,   β) θα μειωθεί,   γ) θα παραμείνει σταθερή.
3)  Να υπολογίστε την ένδειξη του αμπερομέτρου όταν κλείσουμε τον διακόπτη δ.
4)  Ποια η ένδειξη του αμπερομέτρου όταν με ανοικτό το διακόπτη καεί η λάμπα.
.

Δεν υπάρχουν σχόλια: