Κυριακή 21 Δεκεμβρίου 2008

Ηλεκτρική ενέργεια.

Για το κύκλωμα του παραπάνω σχήματος δίνονται R1=10Ω, R2=10Ω, V=50V ενώ η ένδειξη του ιδανικού αμπερομέτρου είναι 2Α. Να βρεθούν:
  1. Οι τάσεις VΒΓ και VΑΒ.
  2. Η ένταση του ρεύματος που διαρρέει την πηγή, καθώς και αυτή που διαρρέει τη συσκευή Σ
  3. Την ηλεκτρική ενέργεια που καταναλώνει κάθε ένα στοιχείο του κυκλώματος σε χρονικό διάστημα t=2s.
.
.

Δεν υπάρχουν σχόλια: