Σάββατο 13 Δεκεμβρίου 2008

Χαρακτηριστική καμπύλη αγωγών.


Στο διάγραμμα δίνονται οι χαρακτηριστικές καμπύλες για δύο κυλινδρικούς αγωγούς από το ίδιο υλικό και του ίδιου μήκους. Το εμβαδόν της διατομής του Α είναι S1=2mm2.
  1. Οι αγωγοί αυτοί υπακούουν στο νόμο του Οhm;
  2. Να υπολογισθεί η αντίσταση κάθε αγωγού.
  3. Ποιο το εμβαδόν της διατομής του Β αγωγού;
  4. Να βρεθεί η ένταση του ρεύματος που διαρρέει κάθε αγωγό, αν στα άκρα του τεθεί τάση V=40V.
  5. Οι δύο αγωγοί συνδέονται με κατάλληλο τρόπο και στα άκρα τους εφαρμόζεται τάση V1=0,5V, οπότε η πηγή διαρρέεται από ρεύμα έντασης Ι=0,3Α. Να σχεδιάστε το κύκλωμα και να βρείτε την ένταση του ρεύματος που διαρρέει κάθε αγωγό.
.
.

Δεν υπάρχουν σχόλια: