Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου 2008

Πυκνωτές – Δυναμικά και Ενέργειες.

Στο κύκλωμα του σχήματος, ο διακόπτης είναι ανοικτός, ο πυκνωτής C1 με χωρητικότητα 4μF έχει φορτίο q0=20mC, ενώ ο δεύτερος πυκνωτής με χωρητικότητα C2=1μF είναι αφόρτιστος.
  1. Με ανοικτό το διακόπτη δ, ποιο το δυναμικό των οπλισμών Α,Β,Γ και Δ των οπλισμών.
  2. Σε μια στιγμή t=0 κλείνουμε το διακόπτη δ. Να βρείτε τα δυναμικά των οπλισμών αμέσως μετά το κλείσιμο του διακόπτη.
  3. Πόση θερμότητα παράγεται πάνω στον αντιστάτη R, κατά την μετακίνηση του πρώτου ηλεκτρονίου από τον οπλισμό Γ στον οπλισμό Α;
  4. Αν τελικά το φορτίο του πρώτου πυκνωτή γίνεται q1=16mC, πόσο φορτίο έχει ο δεύτερος πυκνωτής;
  5. Να υπολογιστεί η συνολική θερμότητα που αναπτύσσεται πάνω στον αντιστάτη R.
.
Απάντηση:
.

Δεν υπάρχουν σχόλια: