Κυριακή 21 Δεκεμβρίου 2008

Ερώτηση σε κύκλωμα με πηγή και συσκευή.

Α)  Για το παραπάνω κύκλωμα ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και ποιες λάθος.        
  1. Το γινόμενο VπΙ είναι μεγαλύτερο από το γινόμενο ΕΙ. 
  2. Το γινόμενο ΕΙ δίνει την ολική ηλεκτρική ισχύ του κυκλώματος.
  3. Το γινόμενο VπΙ δίνει την ηλεκτρική ισχύ που απορροφά ο αντιστάτης R.
  4. Η διαφορά ΕΙ-VπI δίνει την ισχύ που μετατρέπεται σε θερμότητα μέσα στην γεννήτρια.
  5. Η τάση στα άκρα του αντιστάτη και η τάση στα άκρα της συσκευής δίνουν άθροισμα την ΗΕΔ της πηγής.
Β)  Αν από το κύκλωμα αφαιρέσουμε τη συσκευή:
  1. Η ΗΕΔ Ε της πηγής θα αλλάξει.
  2. Το κύκλωμα θα διαρρέεται από την ίδια ένταση ρεύματος.
  3. Η πολική τάση Vπολ=VΑΒ θα αλλάξει.
  4. Η ισχύς που παρέχει η γεννήτρια, θα παραμείνει σταθερή, οπότε μεγαλύτερη ισχύς θα μετατρέπεται τώρα σε θερμική στον αντιστάτη.
Γ)   Αν συνδέσουμε με ένα σύρμα τα σημεία Α και Β, τότε ο αντιστάτης δεν διαρρέεται από ρεύμα.
Δ)   Αν συνδέσουμε με ένα σύρμα τα σημεία Α και Β, τότε η γεννήτρια δεν διαρρέεται από ρεύμα.  
 .
.

Δεν υπάρχουν σχόλια: