Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου 2008

Σύνδεση αντιστατών.

.
Να βρεθεί η ολική αντίσταση μεταξύ των σημείων Α και Β.
 
.

Δεν υπάρχουν σχόλια: