Σάββατο 13 Δεκεμβρίου 2008

Αν κλείσουμε τον διακόπτη;

Οι αντιστάσεις του κυκλώματος είναι ίσες με R. Με το κλείσιμο του διακόπτη δ:
  1. Η ολική αντίσταση αυξάνεται.
  2. Οι εντάσεις των ρευμάτων που διαρρέουν τους αντιστάτες R1 και R2 είναι ίσες.
  3. Οι εντάσεις των ρευμάτων που διαρρέουν τους αντιστάτες R1 και R3 είναι ίσες.
  4. Για τις τάσεις στα άκρα των αντιστάσεων R1 και R2  ισχύει V2=2V1.
  5. Ισχύει V1=V/2
Ποιες από τις παραπάνω προτάσεις είναι σωστές και ποιες λανθασμένες;
.
.

Δεν υπάρχουν σχόλια: