Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου 2008

Ισόχωρη και ισοβαρής αντίδραση.

.

Διαθέτουμε δύο δοχεία Α και Β, όπου το Α έχει σταθερό όγκο V=20L, ενώ το Β κλείνεται με αβαρές έμβολο. Βάζουμε και στα δύο δοχεία  α mοl αερίου Χ. Το αέριο Χ αρχίζει να διασπάται σύμφωνα με την μονόδρομη αντίδραση:

Χ  → 2 Υ.

Η αρχική πίεση στο δοχείο Α ήταν 1atm, ενώ μετά από χρονικό διάστημα Δt=1min, αυτή σταθεροποιείται σε τελική τιμή p. Θεωρούμε ότι στη διάρκεια των αντιδράσεων η θερμοκρασία παραμένει σταθερή

i)      Ποια η τιμή της τελικής πίεσης  p στο Α δοχείο;

ii)    Ποιος ο αρχικός όγκος του αερίου στο Β δοχείο;

iii)  Ποιος θα είναι τελικά ο όγκος που θα αποκτήσει το δεύτερο δοχείο;

iv)  Το χρονικό διάστημα που θα διαρκέσει η αντίδραση στο δεύτερο δοχείο, θα είναι ίσο με:       

α)  30s,             β)  60s,                        γ)  90s.

.

Απάντηση:

..

.

Δεν υπάρχουν σχόλια: