Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου 2008

Ποιότητα Θερμότητας


Πρόκειται να επεξεργαστούμε ένα ποσό θερμότητας Q=1000J για να παράγουμε μηχανικό έργο. Σαν δεξαμενή χαμηλής θερμοκρασίας θα χρησιμοποιήσουμε την ατμόσφαιρα όπου θ=27°C. Να υπολογίσετε το μέγιστο έργο που μπορούμε να πάρουμε, αν η θερμότητα αυτή βρίσκεται σε δεξαμενή με θερμοκρασία:      
 α) 17°C,       β) 127°C     γ) 227°C    και       δ) 327°C.          
Να σχολιάσετε τα αποτελέσματα.
.
.

Δεν υπάρχουν σχόλια: