Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2008

Τι κίνηση κάνει το φορτισμένο σωματίδιο;

Σφαίρα μάζας m = 0,8 kg έχει φορτίο q = +10-4και απέχει απόσταση x1 = 1από ακλόνητο σημειακό φορτίο q0 = q. Στο χώρο του πειράματος υπάρχει ομογενές ηλεκτρικό πεδίο έντασης Ε = 105 N/C, αντίρροπης του άξονα x΄x. 
Αφήνουμε τη σφαίρα ελεύθερη να κινηθεί.  Να βρείτε:
i)   προς τα πού θα αρχίσει να κινείται
ii)  τη μέγιστη τιμή της ταχύτητας που θα αποκτήσει
iii) την μέγιστη απόσταση που απομακρύνεται από το φορτίο q0
iv) το είδος της κίνησης που εκτελεί.
(Οι βαρυτικές δυνάμεις θεωρούνται αμελητέες).
.
.


Δεν υπάρχουν σχόλια: