Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 2008

Ένδειξη αμπερομέτρου.

Στα παραπάνω κύκλωμα όλοι οι αντιστάτες έχουν την ίδια αντίσταση R=10Ω, ενώ η  πηγή έχει τάση V=30V.
Ποια είναι η ένδειξη του ιδανικού αμπερομέτρου και ποια η τάση στα άκρα κάθε αντιστάτη με τον διακόπτη δ:
……… . α)  Κλειστό. …………… β) Ανοικτό.
.
.

Δεν υπάρχουν σχόλια: