Δευτέρα 1 Δεκεμβρίου 2008

Παράγοντες που επηρεάζουν την ταχύτητα αντίδρασης.

.
Να αντιστοιχίσετε κάθε μεταβολή της στήλης (Α) με την επίδραση που έχει στην αρχική ταχύτητα της αντίδρασης (στήλη Β):
image001


Δεν υπάρχουν σχόλια: