Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου 2008

Θερμική μηχανή.


Μια θερμική μηχανή διαγράφει τον κύκλο του διπλανού σχήματος. Στη διάρκεια μιας από τις παραπάνω μεταβολές το αέριο παράγει έργο 288J, ενώ η εσωτερική του ενέργεια μειώνεται κατά 288J.

  1. Οι μεταβολές που διαγράφει το αέριο ονομάζονται:        
    ΑΒ: ………………. ΒΓ: …………………… ΓΑ: …………………..
  2. Υπολογίστε για το αέριο το λόγο γ=Cp/Cv.
  3. Πόσο έργο παράγει η μηχανή σε κάθε κύκλο;
  4. Σε ποια μεταβολή το αέριο απορροφά θερμότητα; Υπολογίστε την θερμότητα αυτή.
  5. Βρείτε τον συντελεστή απόδοσης της μηχανής.
  6. Αν μεταξύ των ίδιων θερμοκρασιών λειτουργούσε μια μηχανή Carnot, ποια θα ήταν ο αντίστοιχος συντελεστής απόδοσης;
.
,

Δεν υπάρχουν σχόλια: